El-sikkerhet i hjemmet

Unngå brann og skader

Mange er ikke klar over at man som boligeier selv er ansvarlig for forskriftsmessig bruk og vedlikehold av det elektriske anlegget. Over 40% av boligbrannene i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Hvordan er det hjemme hos deg?

Tar du noen enkle forholdsregler, minsker sjansen for brann eller skader som følge av feil bruk av elektrisk utstyr, eller feil i det elektriske anlegget, betraktelig:

 • Unngå overdreven bruk av flyttbare stikkontakter, skjøteledninger og andre provisoriske løsninger.
 • Legg ikke løse ledninger gjennom døråpninger eller slik at de kan bli skadet. Har du for få stikkontakter, ta heller kontakt med en elektroinstallatør.
 • Kjenn på sikringer, koblingsbokser, stikkontakter, støpsler og brytere. Er de unormalt varme eller brunsvidde, kan det tyde på en overbelastning eller kontaktsvikt. Ta kontakt med en elektroinstallatør snarest.
 • Ta jevnlig kontroll av den elektriske installasjonen, bransjen anbefaler hvert femte til tiende år, avhengig av alder og størrelse på installasjonen. Rett eventuelle feil som avdekkes, da disse kan innebære brann- og berøringsfare. Se også vår ELSJEKK.
 • Husk at det er eieren/brukeren som er ansvarlig for vedlikehold av elektriske installasjoner og utstyr, og at det benyttes kvalifisert personell til alle installasjons- og reparasjonsarbeider.
El-vett regler
 • Det elektriske anlegget skal være dimensjonert etter dagens strømforbruk
 • Gamle ledninger og kontakter bør skiftes ut
 • Sikringer må ha riktig størrelse
 • Sikringsskapet må være utstyrt med jordfeilbryter
 • Bruk alltid autoriserte installatører ved arbeid på det elektriske anlegget
 • Gå aldri fra komfyren uten å slå av platene
 • Trekk alltid kontakten ut på termostatstyrte elektriske apparater
 • Ovner skal ha god avstand til gardiner, møbler og lignende
 • Frittstående stråle- og vifteovner skal bare brukes under tilsyn
 • Slå apparatene av - ikke la de stå i stand-by
Dette kan du gjøre selv

Dette er hva du som privatperson kan gjøre selv med ditt elektriske anlegg:

 • Tilkoble/skifte støpsler med og uten jording, inntil 25A
 • Tilkoble/skifte skjøtekontakter og apparatkontakter med og uten jording, inntil 16A
 • Montere bordlamper og lampetter med bevegelig ledning
 • Henge opp belysningsutstyr i takkrok
 • Montere varmeovner med bevegelig ledning
 • Skifte deksler på fastmonterte brytere, stikkontakter og koblingsbokserAnnet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av fagfolk.

Disse forskriftene er laget for å sikre deg, din familie og hjemmet ditt mot ulykker og branner. Overtredelse kan faktisk medføre straffeansvar, og man kan risikere å få mindre utbetalt i forsikring dersom uhellet skulle være ute.

Er du usikker, kontakt din Elektro installatør for råd!