Medisinske områder

Vi leverer komplette elektriske installasjoner til sykehus/operasjonssaler.