Hvem skal ha elektrisk internkontroll ?

  • Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Dette gjelder også enkeltperson foretak, borettslag, sameier og andre organisasjoner og næring og industri virksomheter
  • Alle virksomheter som benytter seg av elktrisk anlegg, eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse.

Hva er kravene i Norge til elektrisk internkontroll?

  • Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter
  • Det har i Norge vært lovpålagt siden 1992 og implementere internkontroll. Også for det elektriske anlegget/utstyret/ personell som bruker el-anlegget og utstyret er dette et krav
  • IK systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler det rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak

Hva kan vi tilby for å tilfredsstille disse krav?

Vi har en APP basert løsning samt IK håndbøker som tilpasses deres virksomhet som gjør at dere som kunde på en enkel og rimelig måte med vår hjelp kan ivareta alle kravene til elektrisk internkontroll som stilles

IK APP koster 200,- eks mva. pr mnd

Det faktureres 2400,- eks mva. pr år forskuddsvis

10,- eks mva. indeks pr nye år

For små virksomheter med få ansatte kan mnd. pris i noen tilfeller avtales spesielt

IK app Kunde

IK app kunde

IK APP kunde er en app som gjør dokumentering og rapportering kjapt og enkelt og iht. 405 normserien sine krav til rapportutførelsen. Appen finnes både for iOS (iPhone), Android plattform og webapp.

Kunde App